logga

 

OSSBERGER Turbinenfabrik GmbH, Tyskland

 

Vattenturbiner

Genomströmningsturbiner, Ossbergerturbiner och kaplanturbiner är speciellt lämpliga för strömkraftverk samt där vattentillgången varierar kraftigt. Turbinen alstrar energi med hög verkningsgrad även vid lågt vattenflöde.

OSSBERGERS turbin arbetar både med synkrona och asynkrona anläggningar. Turbinens konstruktion gör att vattnet efter turbinen blir anrikat med syre vilket har en positiv inverkan på vattenkvalitén och ekologin. Vattenflödet bromsas upp efter turbinen och grundvattennivån höjs.

Turbinen kan förses med fullständig automatisering och ett mycket driftsäkert reglersystem. Tack vare en plan verkningsgradskurva ger OSSBERGERS turbin en hög årlig elproduktion.

 

Kunder: Fortum AB (Alsjö), Falbygdens Energi AB, Ockelbo Kraft AB, Oslo Energi, Säters Energi (Arkhyttan), Brusa Hydro (Högebro), Valmet m.fl.

 

Kraftproduktion:
17 - 100% flöde
Fallhöjd:
2,5 - 200 meter
Flöde:
25 - 13.000 l/sek
Effekt:
200 - 3500 kW

 

vattenturb

 
WECKMAN AB | Hagalundsgatan 30 | 169 64 Solna | Tel: +46 8 822375 | Mail: info@weckman.se