logga

 

Mahler AGS, Tyskland

 

Gasgeneratorer

Gasflöde;
100-2000 Nm3/h

för kemi- och cellulosaindustri, stål- och metallverk samt värmebehandling för framställning av:

  1. Kvävgas
  2. Vätgas
  3. Syrgas

Gasreningsanläggningar

för kemi- och cellulosaindustri samt energiproducenter för rening av:

  1. Kväv- och syrgas framställd med PSA- och VSA-metod
  2. Förorenad skyddsgas, t.ex. argon och kväve
  3. Vätgas framställd genom krackning eller ångreformering
  4. Avgaser och restprodukter innehållande halogener, PCB, svavel, salter och aska

 

mahler

Kunder: Höganäs AB, Sandvik Steel AB, Chematur Engineering, Söderfors Steel AB m.fl.

 

 

WECKMAN AB | Hagalundsgatan 30 | 169 64 Solna | Tel: +46 8 822375 | Mail: info@weckman.se