logga

 

LÅGTEMPERATUR-TURBIN – för spillvärme och kylvatten (ej ORC)
För värmekällor med temperatur från 90 till 110°C
Generatoreffekt från 200 kW upp till 4000 kW

SNABBSTART-TURBIN – för 30 sekunders snabbstart och nöddrift av pumpar upp till 4500 kW
Ångtryck: 70 till 105 bar
Temperatur: 450 till 510°C
Varvtal utan växellåda: 1500 till 3600 rpm

FLERSTEGS-TURBIN FÖR MEKANISK DRIFT – för pumpar och fläktar upp till 3500 kW
Ångtryck: 1.5 till 90 bar

Tillbaka

WECKMAN AB | Hagalundsgatan 30 | 169 64 Solna | Tel: +46 8 822375 | Mail: info@weckman.se